top of page
Kolleger.jpg

6 viktige steg for å unngå å ansette feil person.

Hvordan gjennomføre ansettelsesprosessen med et vinnende resultat!

Har dere kanskje allerede smått satt i gang en ansettelsesprosess?

eller

Har dere et mål om å utvide bedriften,  og tenker at nå er tiden inne for å ansette enten en eller flere nye i bedriften?

Hvis du befinner deg i noen av disse to scenarioene vil dette potensielt være noe av den viktigste informasjonen du kommer til å lese.

Og dette er hvorfor: vi ønsker å dele med deg det vi mener å være de viktigste stegene i en ansettelsesprosess, som gjelder for alle som ønsker å utvide bedriften og skal ansette nye medarbeidere.


Ved å ta i bruk disse seks stegene vil ansettelsesprosessen gå enklere og resultere i at dere finner riktig person, hver gang.


Dette er velprøvde prosesser som har blitt brukt i utallige industrier, og er grunnen til vellykkede ansettelsesprosesser og suksesshistorier blant våre kunder.


Disse seks stegene vil også sørge for at du kan bli en dominerende aktør i ditt marked og knuse konkurrentene, med det beste teamet i ryggen!

Hvordan vet vi dette?

Vi i Selfo Rekruttering jobber med ansettelsesprosesser hver dag. I mange år har vi annonsert nye stillinger, søkt etter gode kandidater, lest gjennom søknader og CV’er, gjennomført referansesjekker og hatt utallige intervjuer - og i løpet av den tiden har vi opparbeidet oss en solid kunnskap om hva som må til for å ansette riktig person til jobben, hver gang.


Og nå ønsker vi å dele våre beste tips som du vil lære her:

 

  • De viktigste stegene man må tenke på under en ansettelsesprosess.

  • Hva en kravprofil er, og hvordan man lager en god kravprofil tilpasset deres behov.

  • Hvordan man får tak i flest mulig kandidater og hvorfor dette er så viktig!

  • Hvordan du går fra å vurdere å ansette til en vellykket ansettelsesprosess, og hvilke steg du bør gå gjennom for å lykkes med ansettelsen!


Dette har fungert for oss. Vi har fått dem til å fungere for
kundene våre. Og nå, er vi her for å lære deg hvordan de kan
fungere for deg også.

1
Lag en kravprofil

Hvem er dere på jakt etter?
 

Det første du må gjøre etter å ha bestemt dere for å utvide bedriften og ansette en eller flere medarbeidere, er å sette av god tid til å kartlegge hva slags kandidat dere er på jakt etter - altså å lage en kravprofil.


Hvorfor trenger man en kravprofil?
 

En kravprofil gir klarhet og danner et bilde av hva slags kandidater dere er på jakt etter. Denne kravprofilen vil derfor være grunnlaget for hele prosessen. Alt fra stillingsannonsen og seleksjonen til intervjuene styres etter denne.

 

Mange selskaper bruker også denne kravprofilen for å sørge for at andre beslutningstakere/ansatte i bedriften er enige i strategien og planen bak stillingen som skal besettes.

iStock-1290055677.jpg

Arbeidssted/avdeling

Stillingens tittel

Ønsket tiltredelse

Antall reisedager

Hvilke resultatkrav stilles?

Arbeidstid

Arbeidsoppgaver

Betingelser

 

Karrieremuligheter

Utdannelse

Kompetanse

Sertifiseringer

Godkjenninger

Systemer

Erfaring

Hvor skal personen jobbe? På hvilken avdeling?

Hvilken tittel skal personen ha?

Når er det ønskelig at personen skal begynne?

Hvor mange reisedager må medregnes?

6 mnd, 1 år, 2 år, kanskje lenger?

Fleksitid, overtid, etc.

Hvilke arbeidsoppgaver innebærer stillingen? Legg  gjerne ved stillingsinstruksen

Hvilke betingelser følger med? Fastlønn, provisjon/bonus, forsikring, bil, eller andre goder

Hvordan ser karrieremulighetene ut for denne stillingen?

Hvilken utdannelse må kandidaten ha som minimum? Og hva er ønskelig?

Hvilken kompetanse må kandidaten ha som minimum? Og hva er ønskelig?

Er det noen sertifiseringen kandidaten må/burde ha?

Er det noen godkjenninger kandidaten må/burde ha?

Er det noen systemer kandidaten må kunne?

Hvilken erfaring må kandidaten ha som
minimum? Og hva er ønskelig?Kan erfaring
kompensere for manglende formell
kompetanse? Utdyp

Det kan også være andre detaljer som er viktig for en stilling, da må
disse også med. Eksempelvis:

Språkkunnskaper

Eksterne relasjoner

Påvirkning

Er det avgjørende at kandidaten har språkkunnskaper i et annet språk? I så fall, på hvilket nivå?

Skal kandidaten overta noen oppfølging portefølje? Har dette betydning?

Er det noen prosjekter eller omstillinger i bedriften som vil kunne påvirke stillingen?

Når kravprofilen er på plass, og alle involverte er enige i hva dere er på
jakt etter, har man et godt utgangspunkt for neste steg.

2
Hvordan få tak i flest mulig
kandidater og hvorfor er det
så viktig?

Når du har kravprofilen ferdig er allerede mye av informasjonen du trenger for å lage en stillingsannonse på plass. Men det betyr ikke at jobben er gjort, å lage en god stillingsannonse kan være en kunst i seg selv. Det er viktig å få frem god og korrekt informasjon, samtidig som man skal tiltrekke seg de riktige kandidatene.


Hvor skal du annonsere?

Det er mange steder man kan annonsere stillingsannonsene i dag. Den mest bruke her i Norge er finn.no. Men det finnes flere sider som med fordel kan brukes. Noen av de mest vanlige er nav.no, LinkedIn, Facebook, hjemmesider til bemanningsbyråer, i tillegg til deres egen hjemmeside.

Overskrift og stillingstittel

På finn.no og andre steder er det mange som skriver det samme på både overskrift og stillingstittel - bruk heller overskriften til å tiltrekke deg oppmerksomhet, og stillingstittelen til å forklare hvilken stilling som skal besettes.


Søkeord/nøkkelord

Bruk denne muligheten godt! Her gjør du dere synlige for kandidater når de søker i forskjellige databaser. Vær spesifikk og bruk nøkkelord som er konkret i forhold til stillingen. Det er anbefalt å bruke minst 5 nøkkelord.


3 bransjer og 3 stillingsfunksjoner

Disse feltene styrer hvordan stillingen blir kategorisert på finn.no. Velg derfor tre bransjer og tre stillingsfunksjoner - dette for å treffe flest mulig kandidater. Pass på å gjøre dette med en gang du lager annonsen, da dette også er grunnlaget for mailene som sendes ut én gang i døgnet til kandidater hos finn.no.


Interessevekker - skap interesse!

På de fleste plattformene er det også lagt opp til at man skal legge inn relevant informasjon om deres bedrift, som ikke gjelder den konkrete stillingen. Det er her dere skal selge inn deres bedrift - hvorfor skal noen søke jobb hos dere? Hva gjør dere til en kul arbeidsplass? Denne teksten kan brukes fra gang til gang, men husk å fjern/legg til nødvendige tilpasninger i forhold til stilling, lokasjon, etc.

Oppsett av annonsen

 

Dette er den normale rekkefølgen, og du har sikkert sett den før. Men er det den riktige? Kan man for eksempel sette “Vi tilbyr” først?


Her må du ta dine egne vurderinger og se hva som passer for deres bedrift og stilling!


Utradisjonell annonse fra Animalia: "To typer programmerere - hvilken gruppe er du i?"

Annonse fra Finn.no: "Uselvhøytidelig analytiker til FINNs innsiktsavdeling"

Bilder og video

En god stillingsannonse kommer alltid med gode og fortellende bilder. Bruk gjerne video i tillegg dersom dere har muligheten til dette.


Bildene bør fortelle noe om stillingen og arbeidsplassen. Være lyse og fine, samt gi kandidaten lyst til å søke en jobb hos dere.

 

Psst! Dere bør ha 3 til 5 bilder i tillegg til logo i annonsen

Skjermbilde 2023-04-13 143359.jpg
Skjermbilde 2023-04-13 143702.jpg
Skjermbilde 2023-04-13 143855.jpg
bottom of page